מערך המתנדבים

ההון האנושי של הארגון

ילד רעב הוא ילד רעב
ומתנדב הוא מתנדב
אנחנו בית לחם יהודה
בעמותה שלנו מתנדבים
חילונים, דתיים, חרדים כאחד
הם זונחים את חילוקי הדעות
ופועלים יחד למען המטרה המקודשת
ישראלים זה לזה – מסמל את האמונה של “בית לחם יהודה”
שהערבות ההדדית הישראלית
תסייע לחברה לגשר על המחלוקות
הצטרפו אלינו