תרמו עכשיו:

התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

אמץ משפחה לחודש שלם:

סל מוצרי מזון
- סל גדול

סל מוצרי מזון
- סל בינוני

סל מוצרי מזון- סל קטן

אמץ ילד
לחודש שלם

סגולת החפץ חיים ח"י כיכרות

תרומה בסכום אחר

העברה בנקאית

בנק מרכנתיל (17) סניף 732 ח-ן 38087 ע"ש בית לחם יהודה

לתרומה טלפונית הוראת קבע ופרטים נוספים

משלוח צ'ק

למוטב בלבד ע"ש בית לחם יהודה, לשלוח לת.ד. 124 ב"ב

מזומן בהפקדה בדואר

ח-ן בנק הדואר של הארגון 8086369 ע"ש בית לחם יהודה

תרמתם בהעברה בנקאית?

אנא מלאו פרטי אסמכתא:

העברה בנקאית חו"ל

BANK NAME:

MERCANTILE DISCOUNT BANK LTD

BRANCH NUMBER:

0732

BRANCH NAME:

BNEI BRAK

BIC CODE:

BARDILIT

NUMBER IBAN (23 Digits):

IL290177320000067760416

CURRENCY OF THE ACCOUNT:

 NEW ISRAELI SHEKEL

BENEFICIARY`S NAME:

BIT LEHEM YEODA

תרמתם בהפקדה בדואר?

אנא מלאו פרטי אסמכתא: